Toyota Center Kungens Kurva

Toyota Center Kungens Kurva

Bilia Toyota är ett bolag inom Bilia-koncernen med Toyota-auktoriserade anläggningar i Skåne, Bergslagen och nu även i Stockholmsområdet. Och det är just Stockholmsområdet som under flera år varit vår kund, företaget hette tidigare Toyota Center Metro Auto innan sammanslagningen med Bilia.

Kunden  har försäljning av nya och begagnade bilar, tillbehör och reservdelar, originalservice och -reparationer samt däckhotell, bilglasreparationer och andra verkstadstjänster.

Koncernbolaget Bilia AB har verksamhet i Sverige, Norge, Tyskland, Belgien och Luxemburg. Deras affärsidé är att erbjuda bilförsäljning, service och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för våra kunder.

Vi är mycket tacksamma för de åren som vi haft tillsammans med detta gänget. Urban Hermansson sitter fortfarande kvar som VD och våra vägar möts än idag. Här har vi medverkat i ledningsgruppsmöten och fungerat som “marknadsgrupp” och i samråd med ledning diskuterat marknadsstrategi, budget och genomförande. Det har varit mycket lärorikt att få arbeta så nära och intensivt med ett av världen största varumärken. Vårt arbete föll väl ut och organisationen växte enligt uppsatta mål.